Guangzhou Kingrise Enterprises Co., Ltd.
Chuyên gia kiểm tra Meter

Thiết bị đo kiểm tra
Thiết bị kiểm tra đồng hồ di động
Thiết bị kiểm tra đồng hồ đo điện
Thiết bị kiểm tra đồng hồ đo năng lượng
Băng thử nghiệm một pha

Hầu hết các sản phẩm được ưa thích

Thêm sản phẩm
Trung Quốc Guangzhou Kingrise Enterprises Co., Ltd. nhà máy sản xuất Guangzhou Kingrise Enterprises Co., Ltd. Guangzhou Kingrise Enterprises Co., Ltd. Guangzhou Kingrise Enterprises Co., Ltd. Guangzhou Kingrise Enterprises Co., Ltd. Guangzhou Kingrise Enterprises Co., Ltd.
1 2 3 4 5 6
Production area Group activity Group photo of Kingrise Sản phẩm Office Meeting

Guangzhou Kingrise Enterprises Co., Ltd.

Quảng Châu Kingrise Enterprises Co, Ltd là một công ty chuyên nghiệp chuyên về quản lý năng lượng và thiết bị thử nghiệm thuộc Tập đoàn KINGRISE Hồng Kông, phạm vi sản phẩm của nó bao gồm các thiết bị kiểm tra điện, nước, khí và các sản phẩm năng lư... Đọc thêm